• Papežské katecheze

    Bratři, zjišťujeme využívání pravidelných rubrik v Knihovně pro kněze. Pokud by totiž o ně nebyl zájem, tak je zrušíme a Knihovna bude sloužit jen pro archivaci pastoračních materiálů.
    Proto vás prosíme o vyplnění následujícího formuláře na adrese: http://goo.gl/ZNHQIG
    Díky. Petr Hofírek