• Nedělní přímluvy

  Návrhy na nedělní přímluvy najdete na internetu především na těch 3 místech:

  1) Stránky Arcibiskupství pražského

  Anotace: Přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi. Vycházíme ze zpráv, které přinášejí běžně dostupná elektronická média. Snažíme se reflektovat jak události u nás, tak ve světě se zvláštním důrazem na slova a skutky Svatého otce. Vycházíme vždy z textů příslušné neděle, které se snažíme v textu promítnout. Tento projekt ad exerinentum schvaluje biskupský vikář pro pastoraci M. Němeček.

  2) Stránky Pastorace.cz

  Nabízíme vám zde podklady k přípravě na nedělní liturgii od různých autorů. … Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění.

  3) Stránky Břevnovského kláštera

  Na těchto stránkách si můžete stáhnout přímluvy, které od 1. neděle adventní roku 2006 připravuje pro břevnovskou farnost Jan Rückl. Najdete zde především přímluvy pro neděle a významné svátky, ale také pro všední dny a některé další příležitosti. Texty jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Přímluvy jsou ke stažení ve formátu PDF.